وبلاگ – تصویر کوچک (دو ستونه)

روان شناسی منو

commentبدون دیدگاه
ادراک و توجه تصویری عضو جدایی ناپذیر تاثیر گذار بر میهمانان برای خواندن منو میباشد . بیشتر منو ها در قالب های بصری زیبا ارائه میشوند اگرچه برخی از اقلام روزانه به صورت شفاهی به میهمانان توضیح داده میشود .…

منو آنلاین یا همان qr منو چیست ؟

commentبدون دیدگاه

برخی رستوران ها و کافی شاپ ها یا به طور کلی ارائه دهندهگان خدمات مبتنی بر منو که باید به مشتریان خود منو عرضه کنند از منو آنلاین یا همان qr منو استفاده میکنند

فهرست